W ramach projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”, gmina może uzyskać grant w wysokości od 15 tys. zł do 150 tys. złotych – 100% dofinansowania (bez wkładu własnego) na szkolenia mieszkańców z podnoszenia ich kompetencji cyfrowych. Co ważne za 40% otrzymanego grantu gmina może zakupić sprzęt komputerowy, który po zakończeniu projektu może przekazać do gminnych szkół. Do tej pory udało się pozyskać kilkanaście gmin, pula środków jaka pozostała do rozdysponowania wynosi 6 483 120,00 zł.

Regulamin i załączniki DO POBRANIA