Rewitalizacja to zespół działań planistycznych i budowlanych, których celem jest korzystne przekształcenie przestrzeni miejskich. Rewitalizacja to nie wymiana nawierzchni dróg i placów, tylko działania związane z ożywieniem społecznym, ekonomicznym i estetycznym zdegradowanej części miasta.

Rewitalizacja centrum Sulejowa będzie polegała na wprowadzeniu nowych funkcji do centrum miasta, w tym funkcji reprezentacyjnej. Ambicją władz miasta jest odnowienie Placu Straży w ten sposób, żeby naturalnie przyciągał mieszkańców oraz turystów do sklepów, kawiarni, na wydarzenia okolicznościowe. Zrewitalizowany obszar będzie pełnił funkcje usługowe i wypoczynkowe, stanie się przestrzenią działań artystycznych i alternatywą do spędzania czasu wolnego.

Ożywienie centralnej przestrzeni miasta będzie powiązane z poszerzeniem jego funkcji i zakresu usług znajdujących się wokół. Projekt polega na przebudowie Placu Straży, modernizacji terenu po przedszkolu przy ul. Szkolnej oraz modernizacji ul. Rynek. Planowane jest założenie żłobka oraz inne usługi publiczne, które mogłyby być dostępne w tych przestrzeniach.

Koncepcja przebudowy centrum Sulejowa została zrealizowana przez młodych architektów pochodzących z Sulejowa. Architekci włożyli w ten projekt mnóstwo wysiłku i zaangażowania. Efekt ich półrocznej pracy poddany będzie pod ocenę mieszkańców i stanie się podstawą do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sulejowa, który zostanie wykonany już przez Urząd Miejski w Sulejowie.

Przedstawiona koncepcja przebudowy centrum Sulejowa oraz Lokalny Program Rewitalizacji Miasta są podstawą do ubiegania się o finansowe środki zewnętrzne na rewitalizację Sulejowa.

Podstawowe założenia koncepcji odnowy miasta:

 1. Projekt uwzględnia ograniczone możliwości budżetu gminy, jest podzielony na etapy, które można realizować odrębnie lub częściowo – w zależności od uzyskanego finansowania ze środków zewnętrznych.
 2. Odnowa Placu Straży będzie realizowana bez względu na wysokość pozyskanych środków zewnętrznych. To zadanie ze względu na jego centralne położenie jest najważniejszą częścią projektu.
 3. Na terenie po przedszkolu przy ul. Szkolnej nie będą wznoszone żadne obiekty kubaturowe. W tym miejscu powstanie park wraz z placem zabaw (w oparciu o projekty dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejowie) oraz parking, który będzie alternatywą dla miejsca dotychczasowego postoju na Placu Straży. Dzięki takiemu zagospodarowaniu, możliwa będzie w przyszłości realizacja planowanego uprzednio Centrum Kultury ROMANIKA.
 4. Koncepcja odnowy ul. Rynek jest oparta o możliwość rozbudowy biblioteki na cele związane z poszerzeniem oferty kulturalnej, na co można pozyskać środki zewnętrzne.
 5. Kładka pieszo-rowerowa zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy będą pozyskane na ten cel środki zewnętrzne.
 6. Ze względu na negatywne stanowisko Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, spowodowanego planowanym pogłębianiem Pilicy,  w chwili obecnej konieczna jest rezygnacja z budowy przystani kajakowej przy kładce pieszo – rowerowej. Do tego tematu powrócimy po pracach związanych z pogłębianiem Pilicy.

Uwaga! To nie jest projekt marzeń, ale projekt który uwzględnia budżet i możliwość pozyskania finansowania ze środków zewnętrznych.  

 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z wizualizacją koncepcji przebudowy centrum miasta i do włączenia się w proces konsultacji założeń rewitalizacji dla miasta Sulejowa.

Burmistrz

 • A1
 • A2
 • A3
 • A4
 • A5
 • A6
 • A7
 • B1
 • B2
 • B3
 • B4
 • C1
 • C2
 • C3
 • D1
 • D2
 • D3