6 kwietnia w Sali USC w Sulejowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy i osobami prowadzącymi działalność handlową w sprawie przebudowy targowiska miejskiego w Sulejowie. W konsultacjach wzięli udział: zastępca burmistrza Dorota Jankowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Stobiecki oraz Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego Krzysztof Stębelski. Na spotkaniu przedstawiono wstępną koncepcję przebudowy i organizacji pracy targowiska. W załączeniu przedstawiamy formę graficzną koncepcji i zwracamy się z prośbą o analizę i zgłaszanie wszelkich uwag związanych z tym tematem na piśmie do piątku 15 kwietnia 2016r. w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Sulejowie. Po przeanalizowaniu otrzymanych wniosków i uwag ponownie przedstawiona zostanie mieszkańcom i użytkownikom placu targowego wstępna koncepcja zagospodarowania tego terenu bez uzgodnień.

m.Sulejów Plac Targowy 21012016-Projekt

  • DSC_1485
  • DSC_1486
  • DSC_1487
  • DSC_1488
  • DSC_1489
  • DSC_1490
  • DSC_1484