W związku z przebudową sieci wod-kan w ramach Rewitalizacji Placu Straży w Sulejowie, uprzejmie informujemy, iż w dniu

8 maja 2018 roku od godziny 14.00

planowane jest wyłączenie dostaw wody w następujących miejscowościach:

Sulejów, Włodzimierzów, Podwłodzimierzów, Przygłów, Koło, Barkowice, Barkowice Mokre, Nowa Wieś, Korytnica, Kłudzice, Podkałek, Kałek, Witów-Kolonia, Witów, Poniatów, Uszczyn.

Przywrócenie dostaw wody powinno nastąpić we wczesnych godzinach porannych w dniu 9 maja 2018 roku.

Zastępczy punkt poboru wody znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Psarskiego w Sulejowie.