Na zlecenie Gminy Sulejów trwają prace nad dokumentacją techniczną niezbędną do wyremontowania budynków przychodni w Sulejowie i Przygłowie. W ramach opracowania uwzględnione zostały – w Sulejowie: gabinety lekarskie, gabinet stomatologiczny, ginekologiczny, część pediatryczna , gabinet zabiegowy, nowoczesna recepcja, niezbędne węzły sanitarne, łazienki oraz duża i odrębna część rehabilitacyjna. Przy podejmowaniu decyzji o zakresie zmian w obrębie budynku uwzględniono również potrzeby osób niepełnosprawnych. W ramach likwidacji barier architektonicznych, projektant przewidział zewnętrzną windę, obsługującą zarówno część leczniczą budynku jak i część w której znajduje się MOPS i BOJO. W Przygłowie zaplanowano przestrzeń dla gabinetu lekarskiego, gabinetu zabiegowego, nowoczesnej recepcji, węzłów sanitarnych, toalet, likwidację barier architektonicznych poprzez zastosowanie urządzeń hydraulicznych. Pozostała przestrzeń będzie mogła służyć rozwojowi usług medycznych. Mieszkańcy gminy Sulejów uzyskają nowoczesne przychodnie spełniające niezbędne wymagania w zakresie prowadzenia usług leczniczych i publicznych.  Inwestycja zostanie rozpoczęta od Przygłowa. Wynika to z zakresu inwestycji możliwego do wykonania jeszcze w tym roku. Burmistrz Sulejowa wystąpił do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej o jednoznaczną deklarację ilu lekarzy i jakiej specjalności będzie pracowało na rzecz mieszkańców gminy. Jakiej specjalności to będą lekarze i w jakim wymiarze będą pracowali w naszych przychodniach od stycznia 2018 roku. Do dnia dzisiejszego nie uzyskano żadnego zapewnienia, iż usługi w wymaganym przez mieszkańców standardzie (obawy o likwidację zgłaszane są na każdym zebraniu), będą realizowane w naszych budynkach. Może się więc wydarzyć , iż pomimo realizacji przez gminę Sulejów potrzebnych ale bardzo kosztownych remontów, Powiat Piotrkowski nie będzie w stanie zapewnić obsługi lekarskiej dla dorosłych, dzieci, w zakresie stomatologii i w zakresie ginekologii. Jak komentuje Burmistrz Ostrowski, wtedy będziemy zmuszeni zapewnić opiekę lekarską sami, ale jednocześnie postawimy pytanie, dlaczego zmuszono gminy ( są na to pisma) pod groźbą utraty możliwości świadczeń leczniczych, do tak kosztownych remontów.