Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowali wszyscy radni, obecni podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej, która odbyła się we wtorek, 29 grudnia. Dzięki jednomyślności rajców będziemy mogli sprawnie realizować inwestycje, co jest szczególnie istotne w tym trudnym, covidowym okresie. Planowane dochody gminy Sulejów wyniosą 100.090.088,33 zł, a wydatki 113.081.838,33 zł. Na inwestycje przeznaczymy prawie 35 mln zł. Radni zdecydowali również, że od maja śmieci będą odbierane od mieszkańców częściej.

W przyszłym roku rozpoczniemy kolejne inwestycje, te nowe to m.in. budowa pasywnego przedszkola w Sulejowie oraz budowa ujęcia wody w Uszczynie. Na obydwa obiekty, które uwzględniono również w uchwalonej podczas sesji budżetowej – Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sulejów na lata 2021-2030, otrzymaliśmy dofinansowania w wysokości prawie 10 mln zł. Ponadto będziemy kontynuować rewitalizację centrum Sulejowa, budowę demonstracyjnych budynków pasywnych, czyli hali i basenu, budowę kładki pieszo-rowerowej nad Pilicą oraz będziemy budować i remontować drogi i chodniki, znajdujące się na terenie gminy.

Znaczna część kwoty, którą przeznaczymy na inwestycje to dotacje unijne, a konkretnie 13 mln 600 tys. zł. Ponadto więcej pieniędzy zarezerwowaliśmy na fundusz sołecki – 657 tys. zł. Największe wpływy do budżetu stanowią dotacje państwowe na wydatki bieżące, to 27 mln 600 tysięcy złotych, natomiast subwencja ogólna to 21 mln 100 tysięcy złotych. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniesie 15 mln zł. Deficyt budżetowy zamierzamy pokryć z kredytu, a zadłużenie gminy na koniec przyszłego roku wyniesie 28 mln zł – powiedział Michał Kieszkowski, skarbnik gminy Sulejów.

W przyszłym roku zamierzamy ubiegać się o kolejne dotacje, dzięki którym będzie można realizować następne inwestycje.

Planując każdą inwestycję, staramy się pozyskać dofinansowanie i jesteśmy bardzo skuteczni w tym względzie. Niedawno otrzymaliśmy 4,5 mln zł na budowę nowego ujęcia wody, gdyby nie ta dotacja, musielibyśmy wygospodarować te pieniądze z własnego budżetu, kosztem innych inwestycji. Złożyliśmy kolejne wnioski, jeden dotyczy modernizacji wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, możemy na ten cel otrzymać 5 mln zł, a drugi wniosek dotyczy budowy nowej auli, w której będą znajdować się MOK i Biblioteka w Sulejowie. Staramy się również o pieniądze na rozbudowę boiska w Witowie i budowę sali gimnastycznej w Uszczynie. Nie powinniśmy zapominać o projekcie Wód Polskich, czyli rozpoczętemu pogłębianiu Pilicy. Ta inwestycja będzie fundamentem pod rozwój turystyki w Sulejowie, ponieważ dzięki piaskowi, wydobytemu z dna rzeki powstaną piękne plaże, w okolicach Kępek, czy Podklasztorza i mamy nadzieję, że również przy Polance. Będziemy zabiegać o oczyszczenie również tego ostatniego obszaru, ponieważ to rejon z ogromnym potencjałem, mamy tam przecież boisko, duży parking, a niedawno prace rozpoczął również prywatny inwestor. Zalew Sulejowski i Pilica to wizytówki naszego województwa, mamy także piękny klasztor cysterski i znajdujemy się przy skrzyżowaniu kluczowych dróg, dlatego mam nadzieję, że pan marszałek i radni Sejmiku Województwa Łódzkiego nadal będą nas wspierać – powiedział burmistrz Wojciech Ostrowski.

Podczas sesji radni dokonali również istotnej zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulejów. Od 1 maja, czyli wtedy, gdy zacznie obowiązywać nowa umowa na odbiór śmieci, odpady zmieszane będą odbierane od mieszkańców dwa razy w miesiącu przez cały rok, a nie tylko w od listopada do marca.

  • DSC_0063 (Copy)
  • DSC_0070 (Copy)
  • DSC_0062 (Copy)
  • DSC_0048 (Copy)
  • DSC_0056 (Copy)
  • DSC_0050 (Copy)