MZK w Sulejowie informuje, że od dnia 8.05.2020 r. PSZOK czynny będzie we wtorki i piątki w godz. 1000-1800