Od 14.10.2015 r. ul. Opoczyńska od sklepu Tesco do okolic szkoły będzie remontowana. Poniżej pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

gddkia