Modernizacja ostatniego fragmentu drogi łączącej Sulejów z Łęcznem, podobnie jak poprzednie, został sfinansowany z budżetów gminy Sulejów i powiatu piotrkowskiego. W piątek, 4 września urzędnicy dokonali odbioru końcowego tej jezdni. Zarówno burmistrz Wojciech Ostrowski, jak i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Michał Gaczkowski mają nadzieję, że to nie koniec wspólnych inwestycji w tym rejonie. Od dawna namawiają przedstawicieli piotrkowskiego Starostwa Powiatowego do remontu drogi powiatowej w samym Łęcznie i budowy chodnika w tej miejscowości.

Połowa kwoty na przebudowę dróg powiatowych nr 1524E na odcinku Sulejów-Łęczno i nr 1525E na odcinku przez m. Łęczno (etap II) pochodzi z budżetu powiatu piotrkowskiego, a druga połowa z budżetu gminy Sulejów. Tym razem przebudowany został odcinek o długości 1280 m między Wójtostwem a Łęcznem za 529 833,48 zł, podczas I etapu zmodernizowano fragment drogi łączący Wójtostwo z Sulejowem. Podczas przetargu dotyczącego tego najnowszego odcinka ostatecznie udało się zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych, ponieważ pierwotnie szacowano, że ta inwestycja będzie kosztować 800 tysięcy złotych. Burmistrz Wojciech Ostrowski i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Michał Gaczkowski oraz miejscowi sołtysi będą lobbować za przekazaniem tych oszczędności na remont kolejnego fragmentu drogi, znajdującego się w Łęcznie, który krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 742. Zamierzają także zabiegać o remont chodnika wzdłuż tego ostatniego odcinka oraz budowę nowego, którym dzieci bezpiecznie mogłyby dotrzeć do szkoły, a także budowę chodnika w m. Wójtostwo.

Posłuchajcie relacji dźwiękowej:

Droga Wójtostwo-Łęczno wyremontowana.