Na podstawie wniosków kierowanych do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi od Burmistrza Sulejowa w sprawie pilnej naprawy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 742 na wysokości miejscowości Biała w kierunku Przedborza na terenie Gminy Sulejów, podjęte zostały działania naprawy nawierzchni asfaltowej ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi Dorotów-Bilsk Wola od km 9+270 do km 11+370, o długości 2,10 km.

W związku z planowanym remontem wystąpią utrudnienia komunikacyjne na drodze wojewódzkiej nr 742 oraz na drogach przyległych. Realizacja tej inwestycji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Za utrudnienia komunikacyjne serdecznie przepraszam.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź.

Link poniżej:

http://www.zdw.lodz.pl/biuro_w_lodzi.html