W dniu 15.01.2018 r. Urząd Miejski w Sulejowie podpisał umowę z firmą RenCraft Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie robót budowlanych w przychodni we Włodzimierzowie.

Kompleksowy remont ośrodka zdrowia, ma na celu podnieść standardy i zdecydowanie poprawić warunki w jakich będą oferowane usługi medyczne. W zakres pras remontowych wchodzi: montaż platformy do przewozu osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku przy spoczniku schodów wraz z wymianą płyt chodnikowych na kostkę betonową, wykonanie nowej toalety ogólnodostępnej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie nowej toalety dla personelu, wymiana drzwi wewnętrznych z dostosowaniem do nowej szerokości, obniżenie progu drzwi frontowych z ich ponownym osadzeniem, ułożenie płytek ceramicznych, położenie wykładziny podłogowej, montaż urządzeń sanitarnych, wykonanie wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetlenia, gniazd wtykowych, zasilania platformy dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana rozdzielnic. Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na 30 kwietnia 2018 r. Koszt remontu to 164.006,97 zł brutto.

  • IMG_6082
  • IMG_6083
  • IMG_6085
  • IMG_6086
  • IMG_6087
  • IMG_6088
  • IMG_6090
  • IMG_6091