W związku z uzyskaną w dniu dzisiejszym (tj. 06.04.2018 r.) informacją od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Urząd Miejski w Sulejowie zawiadamia o terminach planowanych prac remontowych na drogach krajowych na terenie Gminy Sulejów:

– w dniu dzisiejszym tj. 06.04.2018 r. – prace remontowe na drodze krajowej nr 74 – w rejonie Urzędu Miejskiego w Sulejowie;

– w poniedziałek 09.04.2018 r. – prace remontowe na drodze krajowej nr 12 – w rejonie mostu na rzece Pilicy w Sulejowie.