W Urzędzie Miejskim w Sulejowie, 30 stycznia 2018 r., została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją Placu Straży. Przetarg wygrała firma Polskie Surowce Skalne sp. z o.o. z Bielan Wrocławskich. Całość prac łącznie z wykonaniem kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wymiany sieci wodociągowej i przede wszystkim wykonaniem nowej nawierzchni zamyka się w kwocie 4 920 243,07 zł brutto. 19 lutego 2018 r. oficjalnie wystartowały prace budowlane na tym terenie. Plac Straży zyska nową nawierzchnię granitową wraz z małą architekturą (ławki, kamienne donice na zieleń itp.), nową nawierzchnię zyskają też schody, jezdnia, wjazdy do posesji i chodniki. Przy ul. Krakowskiej powstaną nowe miejsca parkingowe. Prace potrwają do października br.