Zagospodarowanie turystyczne terenów rzeki Pilicy jest jednym z priorytetowych zadań jakie stawiają przed sobą władze Sulejowa. Utworzenie kajakowego szlaku wodnego oraz budowa odpowiedniej infrastruktury to przedsięwzięcia niezwykle istotne nie tylko dla miłośników spływów kajakowych ale również dla tych, którym zależy na rozwoju turystyki, a co za tym idzie, na ożywieniu tych terenów.

W piątek 4 listopada odbyło się w Urzędzie Miejskim w Sulejowie spotkanie wójtów i burmistrzów, partnerów Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy, tj. Gmin: Sulejów, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno.

Na spotkaniu omawiano harmonogram realizacji projektu pn. „ROZWÓJ TURYSTYKI OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINY RZEKI PILICY POPRZEZ UTWORZENIE SZLAKU WODNEGO OD MALUSZYNA DO SULEJOWA”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 583 899,44 zł.

Projekt ma charakter partnerski i będzie realizowany przez gminy Sulejów (Lider Projektu), Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w ramach partnerstwa na rzecz obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy. Projekt ma się przyczynić do rozwoju gospodarki turystycznej w gminach nadpilicznych, do stworzenia warunków dla rozwoju turystyki wodnej i agroturystyki. Jest też kolejnym krokiem do utworzenia klastra turystycznego doliny rzeki Pilicy.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu powstaną obiekty związane z infrastrukturą Szlaku Kajakowego na rzece Pilicy.

W Sulejowie projekt obejmuje budowę dwóch miejsc pod wodowanie kajaków przy ul. Podkurnędz i ul. Klasztornej. Dodatkowo przy ul. Klasztornej powstanie Stanica Kajakowa wraz z wyposażeniem i odpowiednim zagospodarowaniem terenu. Władze Sulejowa pracują również nad zagospodarowaniem turystycznym Polanki i Barkowic. W chwili obecnej prace znajdują się na etapie opracowywania planu zagospodarowania tych terenów.

  • dsc_0393
  • dsc_0394
  • dsc_0397
  • dsc_0396
  • dsc_0398