W poniedziałek 9 maja w Urzędzie Miejskim w Sulejowie doszło do spotkania Burmistrza Sulejowa Wojciecha Ostrowskiego z Dyrektorem Miejskiego Zakładu Komunalnego Krzysztofem Stębelskim i nowo wybranym radnym z Rady Miejskiej w Sulejowie Pawłem Wąsem. Spotkanie dotyczyło przebudowy wodociągu w Uszczynie w związku z deficytem wody w okresie wiosenno-letnim wynikającym nie tylko z bardzo dużego zapotrzebowania na wodę ale również z dużej odległości miedzy punktem poboru wody a ujęciem, które znajduje się w Sulejowie. Już w lipcu 2015 roku Burmistrz Sulejowa podjął decyzję o budowie nowego ujęcia wody w Uszczynie. Zlecił wykonanie dokumentacji geologicznej i hydrologicznej, na podstawie której podjęta będzie decyzja o lokalizacji ujęcia wody. Jeszcze w tym roku gmina uzyska zgodę odpowiednich instytucji na dokonanie wierceń, na podstawie których zostanie opracowana dokumentacja techniczna nowego ujęcia. Dyrektor MZK poinformował nowego radnego o pracach, które już zostały wykonane i o tych czynnościach jakie MZK planuje przeprowadzić w najbliższym czasie. Radny Paweł Wąs oświadczył, że będzie intensywnie współpracował z Urzędem Miejskim w Sulejowie i Miejskim Zakładem Komunalnym w tej sprawie oraz dołoży wszelkich starań aby  problem z niedoborem wody został jak najszybciej rozwiązany.

  • DSC_2065
  • DSC_2060
  • DSC_2062
  • DSC_2063