W miniony poniedziałek 20 marca w sali OSP w Przygłowie odbyła się rozprawa administracyjna odnośnie budowy chlewni w Przygłowie. Na spotkaniu obecni byli: Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Adam Stobiecki, Radni: Rafał Fogiel, Sławomir Szczur, Władysław Czerwiński, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Katarzyna Cieślik, inwestor wraz z pełnomocnikiem, pracownicy UM w Sulejowie oraz mieszkańcy Gminy Sulejów. Urząd Miejski będzie szczegółowo rozpatrywał wszelkie uwagi zgłoszone podczas rozprawy.