Z przyjemnością informujemy, iż dnia 30 listopada 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filii w Łęcznie nastąpiło rozstrzygniecie konkursu plastycznego „Jesienne pejzaże”. W konkursie wzięło udział kilkanaścioro dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łęcznie. Z pośród nich nagrody książkowe otrzymali: Herman Emilia, Herman Jagoda, Herman Kinga, Krupa Aleksandra, Kwiatkowska Ewelina i Mijanowski Szymon.

Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!!!!!

Dziękujemy uczestnikom i ich Rodzicom za czas poświęcony na przygotowanie pięknych prac.

Przygotowała:
Katarzyna Myszkowska

  • pezaż jesieni 2
  • pejzaż jesieni 3
  • pejzaż jesieni 6
  • pejzaż jesieni 4
  • pezaż jesieni 1
  • pj 9
  • pejzaż jesieni 5