Do mieszkańców zachodniej części gminy dostarczymy o ok. 30% więcej wody niż dotychczas, będzie to możliwe dzięki unowocześnieniu automatyki w przepompowni w Przygłowie. Ta zmiana będzie miała również wpływ na mniejszy pobór energii, a więc przełoży się na oszczędności.

Mieszkańcy Uszczyna, Poniatowa, Przygłowa czy Witowa, którzy obecnie korzystają m.in. z wody dostarczanej z piotrkowskiego ujęcia, ale z powodu suszy i szybkiego rozwoju osiedli mieszkaniowych w tej części gminy, okresowo występuje tam problem z niedoborem wody. W Urzędzie Miejskim nieprzerwanie trwają intensywne prace w tej sprawie, aktualnie powstaje projekt nowego ujęcia wody, które powstanie w Uszczynie.

Zanim to jednak nastąpi staramy się w każdy możliwy sposób pomagać mieszkańcom, dlatego 4 czerwca zakończyliśmy modernizację  automatyki w przygłowskiej przepompowni.

– Aktualnie trwa rozruch oraz kontrole poboru i sprawności urządzeń. Ponadto planujemy też wymianę pomp w tej przepompowni, co również powinno usprawnić proces transportu wody – tłumaczy Jarosław Miller, dyrektor Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie.

Zachęcamy ponadto do retencjonowania wody, informowaliśmy już, że w ramach programu Moja Woda będzie można otrzymać na ten cel do 5 tysięcy złotych. Wnioski będą przyjmowane w lipcu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.