Sulejowska Liga Piłkarska IV edycja jesień 2016

Ruszamy z zapisami do rozgrywek!!!

 

SULEJOWSKA LIGA PIŁKARSKA

LIGA OPEN – EDYCJA JESIEŃ 2016

Regulamin rozgrywek

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem ligi są Urząd Miasta w Sulejowie i Zespół Orlika.

 1. ZGŁOSZENIE DO SLP

Zgłoszenia do edycji jesiennej SLP Ligi Open odbywają się do 22 września 2016 roku poprzez kontakt z animatorem Orlika w Sulejowie- Łukaszem Nojkiem tel. 513-398-664 e-mail lukasz_nojek@wp.pl. W meczach SLP mogą grać tylko zawodnicy zgłoszeni do Organizatora.

Zgłoszenie zawodników następuje poprzez dostarczenie do organizatora nie później niż dzień przed rozpoczęciem rozgrywek listy zawodników zawierającej dane przynajmniej 8 osób.

Nowi zawodnicy mogą być dopisani do listy zawodników nie później niż do 23 września 2016 roku.

Zgłoszenie drużyny do SLP jest równoznaczne z deklaracją przyjęcia, stosowania i przestrzegania regulaminu rozgrywek.

Pierwsza kolejka rozpocznie się 23 września.

III. ORGANIZACJA SLP

Zawodnik może być zgłoszony do jednej drużyny z ligi i nie może przejść do innej drużyny podczas trwania rozgrywek. W rozgrywkach mogą występować zawodnicy zrzeszeni i grający na co dzień w klubach piłkarskich.

Za zwycięstwo w meczu przyznawane są 3 punkty, 1 punkt za remis, 0 punktów za porażkę. O kolejności w tabeli decyduje:

większa liczba zdobytych punktów,

wynik bezpośrednich pojedynków pomiędzy zainteresowanymi drużynami (w przypadku większej liczby drużyn niż 2 o kolejności decydować będzie „mała tabelka” uwzględniająca pojedynki pomiędzy zainteresowanymi drużynami),

bilans bramkowy,

większa liczba zdobytych bramek,

mecz barażowy.

Wyniki meczów drużyny wykluczonej z rozgrywek zostają anulowane w przypadku nierozegrania przez daną drużynę 50% łącznej liczby spotkań do rozegrania. W przypadku rozegrania przez drużynę wykluczoną z rozgrywek większej liczby meczów niż 50% pozostałe mecze zostają zweryfikowane jako wynik 5:0 dla drużyny przeciwnej.

Podczas rozgrywek prowadzona jest także klasyfikacja najlepszych strzelców i bramkarza sezonu.

Rozgrywki 4.edycji  SLP Ligi Open odbędą się w przedziale wrzesień-listopad 2016 r.

Liga Open liczyć będzie od 6 do 10 zespołów w zależności od liczby zgłoszeń.

Do Ligi Open mogą zgłaszać się wszystkie chętne drużyny.

W lidze będą grać zawodnicy pełnoletni, dozwolony jest udział zawodników, którzy skończyli 16 lat za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych( w wyjątkowych przypadkach dozwolony jest udział zawodników 15 letnich).

Dla pierwszych trzech miejsc przewidziane są nagrody od Urzędu Miasta Sulejów oraz puchary i medale.

 1. STRÓJ ZAWODNIKÓW

Zawodnicy zespołów zobowiązani są do występowania w możliwie jednolitych strojach, najlepiej z numerami. Bramkarz powinien posiadać strój odróżniający go od pozostałych zawodników. W przypadku, gdy obie drużyny rozpoczną grę w podobnych kolorystycznie strojach, sędzia ma obowiązek do nakazania założenia specjalnych oznaczników przez jedną z drużyn.

 1. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Drużyny otrzymają nagrody i wyróżnienia za następujące osiągnięcia:

I, II i III miejsce,

I miejsce w Klasyfikacji strzelców Ligi,

Bramkarz sezonu.

 1. PRZEPISY GRY
 2. ZASADY OGÓLNE

Wszystkie mecze odbywają się na boisku typu Orlik i rozgrywane są piłką o rozmiarze 5.

Czas gry – 2×15 minut z przerwą minutową.

Zespoły występują w składach 6-osobowych (5 zawodników z pola + bramkarz).

Mecz może zostać rozpoczęty przez sędziego w sytuacji, gdy drużyna liczy minimum 4 zawodników. Po rozpoczęciu gry sędzia odgwizduje walkower w przypadku przebywania na boisku tylko 3 zawodników z danej drużyny (gdy pozostali zostali usunięci z powodu kartek).

Maksymalny czas oczekiwania na komplet zawodników to 5 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia gry.

 1. STREFA ZMIAN

Zmiany podczas gry odbywają się „hokejowo” w strefie zmian, które znajdują się przy linii bocznej boiska.

Zmiana bramkarza musi odbywać się w strefie zmian i nie musi być uprzednio zgłoszona do sędziego. Zawodnik z pola wchodzący na pozycję bramkarza musi posiadać znacznik odmiennego koloru niż koszulki drużyny, w której występuje.

Źle wykonana zmiana będzie karana żółtą kartką dla zawodnika schodzącego.

 1. FAULE

Wślizgi na zawodnika drużyny przeciwnej są zabronione. Zagranie wślizgiem jest dopuszczalne tylko w momencie blokowania ratowania piłki wpadającej do bramki lub wychodzącej na aut.

Bramkarz w polu karnym może atakować wślizgiem.

 1. KARY

Zawodnicy karani są przez sędziego żółtymi i czerwonymi kartkami.

Żółta kartka – 2 minuty kary, czerwona kartka – kara dla zawodnika wykluczająca go z dalszej gry w meczu. Czerwona kartka otrzymana za podwójne napomnienie w jednym meczu (2x ż.k.), nie oznacza pauzy w kolejnym meczu.

Czerwona kartka otrzymana za przerwanie stuprocentowej sytuacji do strzelenia bramki np. wybicie piłki ręką z bramki, oznacza jeden mecz pauzy w kolejnym meczu.

Czerwona kartka otrzymana za brutalną grę oraz gwałtowne, agresywne zachowanie jest równoznaczna z pauzą od dwóch do pięciu meczów ligowych (o liczbie meczów decyduje Organizator).

Po otrzymaniu żółtej kartki drużyna gra w osłabieniu 2 minuty lub do utraty bramki.

W przypadku, gdy:

Zespół grający w 6 zawodników przeciwko 5 i zespół z większą liczbą grających zawodników zdobywa bramkę, to drużyna grająca 4 zawodnikami może uzupełnić skład,

Obie drużyny mają po 5 lub 4 zawodników i pada bramka, to drużyny pozostają z tą samą liczbą zawodników,

Bramkę zdobywa drużyna grająca w osłabieniu, następuje kontynuacja gry z tą samą liczbą zawodników.

Po otrzymaniu czerwonej kartki drużyna gra w osłabieniu bez względu na tracone bramki.

W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie, popchnięcie itp.) sędzia natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostaje zweryfikowany jako walkower przeciw drużynie, której zawodnik zawinił.

W przypadku gry w drużynie nieuprawnionego zawodnika wynik meczu zostaje zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.

W trzeciej edycji SLP wykluczeni zostaną zawodnicy zachowujący się skandalicznie w poprzednich rozgrywkach.

 1. INNE

Bramkarz nie może złapać piłki zagranej nogą od kolegi z drużyny.

Bramkarz wznawia grę od bramki ręką.

Dozwolone jest zagranie piłki w obrębie pola karnego po rozpoczęciu gry od bramki.

Bramkarz nie może zdobyć bramki po wrzucie piłki ręką z własnego pola karnego.

Przy wznawianiu gry z autu zawodnik broniący musi znajdować się minimum 2 metry od piłki. W przypadku celowego utrudniania wznowienia piłki do gry sędzia każe zawodnika drużyny broniącej żółtą kartką.

Przy wznawianiu gry z autu piłka musi stać nieruchomo oraz znajdować się na linii bocznej boiska lub za nią. W przypadku wznowienia gry, gdy piłka znajduje się w polu gry lub jest w ruchu, sędzia nakazuje wznawianie gry z autu przez drużynę przeciwną.

Przy wznawianiu gry z rzutu wolnego zawodnik broniący musi znajdować się minimum 5 metrów od piłki.

Nie obowiązuje przepis o spalonym.

Drużyna, której jeden z zawodników wybije piłkę w trybuny jest zobowiązana do wyznaczenia jednego z graczy rezerwowych do udania się po piłkę pod rygorem przerwania gry bez zatrzymywania czasu (w przypadku wybicia piłki przez zawodnika drużyny, dla której wynik jest niekorzystny) lub zakończenia zawodów (równoznaczne z przyznaniem walkowera) po 5 minutach od momentu wybicia piłki (w przypadku wybicia piłki przez zawodnika drużyny, dla której wynik jest korzystny). W przypadku braku zawodników rezerwowych po piłkę zobowiązany jest iść Organizator lub inna osoba do tego wyznaczona.

Pozostałe przepisy są zgodne z przepisami gry w piłkę nożną.

 1. SYSTEM ROZGRYWEK

Liga Open zorganizowana zostanie w zależności od liczby zgłoszeń.

Przewidywana liczba zespołów w lidze to 6-10.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każda z drużyn zobowiązana jest do zachowania porządku i czystości na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze SLP.

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych używek oraz palenia tytoniu.

Organizator ma prawo do zmiany terminarza najpóźniej do dwóch dni przed ligową kolejką po uprzednim powiadomieniu o zmianie zainteresowanych ekip.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy medyczne w trakcie rozgrywania meczów – zawodnicy posiadają świadomość, że w razie urazu nie mogą ubiegać się o odszkodowanie ze strony Organizatora rozgrywek.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za rzeczy pozostawione w szatniach i na obiekcie, na którym rozgrywane są mecze PLP.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutków przed, po i w czasie gry.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w tym zmiany terminu rozgrywek.

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA