Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi zaprasza na seminarium „ABC BIZNESU” poświęcone finansowo-prawnym aspektom planowania, założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej które odbędzie się w terminie 19 – 21 kwietnia 2016 roku w godz. 9.00 – 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 33. Spotkanie adresowane jest do wszystkich osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców, którzy poszukują alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności.

Przewidziane są trzy bloki tematyczne:

  1. Ja jako przedsiębiorca.
  2. Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z prowadzenia własnej firmy.
  3. Instrumenty finansowego i merytorycznego wsparcia dla małej przedsiębiorczości.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Aby zarejestrować się na seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie http://wuplodz.praca.gov.pl/formularz). Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące spotkania można uzyskać pod numerem tel. 44 649 60 87 oraz pod adresem e-mail: cizpt@wup.lodz.pl.

  • ABC_1
  • ABC_2
  • ABC_3