Sesja nadzwyczajna zwołana na dzień 29 grudnia nie odbyła się z braku quorum. W sesji udział wzięło tylko 6. radnych. Konieczność zwołania sesji wynikała z potrzeby uaktualnienia planu finansowego Miejskiego Zakładu Komunalnego (co odbyć się może tylko decyzją Rady Miejskiej) , który w tym momencie nie może prawidłowo zakończyć swojego roku budżetowego.

Mieszkańcy Gminy Sulejów nie poznają również rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w kwestii budżetu na rok 2017. Podczas sesji budżetowej radni zaniechali głosowania nad projektem budżetu skierowanym przez Burmistrza i pozytywnie zaopiniowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W związku z tym w

styczniu zostaną zahamowane wszelkie prace projektowe i inwestycyjne zaplanowane na rok 2017.

Przewodniczący klubu „Nasza Gmina” Radny Rady Miejskiej w Sulejowie Rafał Fogiel złożył wniosek formalny na XXXI Sesji RM (tzw. sesji budżetowej) w dniu 21 grudnia 2016r., aby nie głosować nad uchwaleniem budżetu na rok 2017 i przenieść głosowanie na następną – styczniową sesję RM (film poniżej).

 

Stanowisko Burmistrza Sulejowa Wojciecha Ostrowskiego ws. budżetu na 2017r.

Pełne nagranie z sesji Rady Miejskiej ukaże się na stronie w poniedziałek.

  • usc2
  • sesja