Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o samorządzie, wszystkie gminy muszą transmitować lub nagrywać obrady swoich rad.

W ustawie widnieje zapis, że „obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty”.

Zgodnie z powyższym informujemy, że począwszy od nadchodzącej, pierwszej sesji kadencji 2018 – 2023, która rozpocznie się o godzinie 10.00 dnia 22 listopada 2018 r., sesje sulejowskiej Rady Miejskiej będą transmitowane na żywo, a po ich zakończeniu będzie również możliwość odtworzenia nagrania z przebiegu sesji.

I Sesję RM będzie można obejrzeć klikając w TEN LINK.