Na przedłużeniu ulicy Wschodniej, na terenie nieistniejącego już wysypiska śmieci pojawiła się tablica informująca o całkowitym zakazie wyrzucania odpadów na tym terenie. Składowisko jest ZAMKNIĘTE!!!

Obecnie trwa rekultywacja tego miejsca. Władze Sulejowa przywiązują dużą wagę do czystości i nienagannego wyglądu terenu należącego do miasta i gminy Sulejów dlatego  odpowiednia gospodarka odpadami jest jednym z priorytetów działalności UM. Informujemy jednocześnie, że wszystkie odpady można oddawać do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK), który mieści się na terenie oczyszczalni w Sulejowie przy ul. St. Psarskiego 1. Godziny przyjęć odpadów: wtorek 10.00 – 18.00 i sobota 10.00 – 15.00.

  • SAMSUNG CAMERA PICTURES
  • SAMSUNG CAMERA PICTURES
  • ulotka-a5-v5