Z porad mogą korzystać osoby w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc jest udzielana w 1500 punktach w całym kraju. Mieszkańcy naszej gminy mogą ją uzyskać w siedzibie Zespołu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie, przy ulicy Milejowskiej 21.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również w sprawie wniosków do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • W siedzibie Zespołu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie, przy ulicy Milejowskiej 21 – od poniedziałku do piątku od 8.30 do 12.30, a w piątki od 8.30 do 16.30. Nr tel: 44 7328801, email: sekretariat@powiat-piotrkowski.pl.