Dnia 21.10.2015r. w Szkole Podstawowej w Uszczynie odbyło się ślubowanie uczniów pierwszej klasy. Na tę uroczystość przybyli rodzice pierwszoklasistów, uczniowie oraz zaproszeni goście: grono pedagogiczne, Zastępca Burmistrza Dorota Jankowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Stobiecki, Radny Bartosz Borkowski, Radny Zygmunt Milerowski, Sołtys Uszczyna Dorota Kępska, Ksiądz Proboszcz Franciszek Dowleszewicz.

Uczniowie przedstawili program artystyczny przygotowany przez P. Dorotę Raczyńską. Oglądający mogli podziwiać umiejętności recytatorskie i wokalne dzieci. Po przedstawieniu pierwszoklasiści zostali obdarowani prezentami ufundowanymi przez Samorząd Uczniowski. Otrzymali też upominki od P. Sołtys Doroty Kępskiej oraz Radnego Zygmunta Milerowskiego.

Po części artystycznej goście udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów pierwszej klasy, natomiast dzieciom zorganizowano dyskotekę.

Kinga Roczek SP Uszczyn