W piątek 28 października w Szkole Podstawowej w Przygłowie miała miejsce uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. W uroczystości wzięli udział: dyrektor BOJO Michał Kieszkowski, dyrektor szkoły Iwona Mucha,   inspektor BOJO Danuta Tymanowska, skarbnik Rady Rodziców Barbara Jarmuszkiewicz, licznie zgromadzeni rodzice, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz bohaterowie tego wydarzenia pierwszoklasiści wraz z wychowawcą Katarzyną Laszczyk.

Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego miało bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter.

Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości czyli pasowanie na ucznia. Najpierw jednak zaprezentowali program artystyczny i złożyli uroczystą przysięgę.

Dyrektor szkoły nie miała najmniejszych wątpliwości i z dumą przyjęła je do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Przygłowie.

Po uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki, a następnie udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

  • dsc06295
  • dsc06303
  • dsc06288
  • dsc06304
  • dsc06306
  • dsc06296
  • dsc06314
  • dsc06319
  • dsc06330