Problematyka ogromnego ruchu tirów w związku z otwarciem drogi A1, dotknęła również
mieszkańców gminy Moszczenica. Na poniedziałek , 17 października 2016 r.
zapowiedziano blokadę drogi DK 91 w Srocku. Burmistrz Sulejowa, Wojciech Ostrowski
porozumiał się z wójtem Moszczenicy Marcelim Piekarkiem, wyrażając swoje poparcie
dla tej inicjatywy.
– wspieram wójta Piekarka i na pewno będę tam podczas blokady. My również planujemy
taką formę protestu. Jednak dla nas , sulejowian zablokowana droga to codzienność.
Około 30 tysięcy pojazdów dziennie na drodze bez alternatywnych mostów, w sposób
systemowy niszczy moją gminę. Fundowanie sobie dzisiaj kolejnej blokady w Sulejowie,
musi być poprzedzone głębokim przemyśleniem. Celowość takiej akcji jest jak
najbardziej oczywista. Jednak moment należy zaplanować i zrealizować tak, aby
mieszkańcy nie musieli znosić jeszcze większych utrudnień. Dziś upatrujemy nadziei w
nowym Rządzie RP i władzach GDDKiA.