W dniu 17 października uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie włączyli się w akcję bicia rekordu w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” jest od kilku lat realizowany  w witowskiej szkole. Tegoroczna akcja jest o tyle wyjątkowa, że Polska bierze udział w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób. Głównym celem tego wydarzenia jest dostanie się do Księgi Rekordów Guinnessa.
Aby wziąć udział w tej akcji, Szkoła musiała spełnić kilka istotnych warunków Guinness World Record. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas III – VI oraz 2 instruktorów udzielania I pomocy: Joanna Pełka i Hanna Kopeć, 2 nauczycieli: Anna Biazik – Ruszkiewicz i Małgorzata Ostalczyk, 3 stewardów: Sławomir Langier – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłudzicach, Państwo Julia i Witold Księzcy, niezależni świadkowie: ratownik medyczny – Krzysztof Jagodziński oraz pielęgniarka – Agnieszka Jędrzejczyk. Łącznie w biciu rekordu brało udział 76 uczestników. Koordynatorem szkolnej akcji była pani: Hanna Kopeć.

 • resuscytacja_witow-1
 • resuscytacja_witow-2
 • resuscytacja_witow-3
 • resuscytacja_witow-4
 • resuscytacja_witow-5
 • resuscytacja_witow-6
 • resuscytacja_witow-7
 • resuscytacja_witow-8
 • resuscytacja_witow-9
 • resuscytacja_witow-10
 • resuscytacja_witow-11
 • resuscytacja_witow-12