Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 18 listopada przy siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie, przy ulicy Targowej 20 zaparkuje tzw. „spisobus”. Rolnicy będą mogli w nim przekazać wszystkie dane, zbieranie w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Plakat informacyjny. Na zielonym tle znajduje się biały obrys autobusu z napisem: rolnicy z województwa łódzkiego, spisobus jedzie do was.

Spis zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych. Rolnicy z naszej gminy będą mogli odwiedzić mobilne miejsce spisowe od godziny 9.00 do 14.30. Każdy otrzyma prezent-niespodziankę.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.

 • cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów, nawożenia,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich,
 • maszyn i urządzeń rolniczych.