6 kwietnia o godz. 13.00 w Sali USC w Sulejowie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami gminy i osobami prowadzącymi działalność handlową w sprawie przebudowy targowiska miejskiego w Sulejowie. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się ze wstępnym planem zagospodarowania tego terenu. Wszelkie uwagi, wnioski lub opinie związane z tym tematem można składać na piśmie do czwartku 14 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Sulejowie.