W Urzędzie Miejskim w Sulejowie, 12 marca br., odbyło się spotkanie gminnego sztabu kryzysowego zwołanego w trybie pilnym przez Burmistrza Sulejowa Wojciecha Ostrowskiego. Spotkanie dotyczyło rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w naszym kraju. Wzięli w nim udział: zastępca Burmistrza Małgorzata Just, dyrektorzy jednostek podległych UM, czyli :MOPS, MZK, BOJO, MBP, MOK oraz Komendant ZOMG Związku OSP RP w Sulejowie Janusz Błaszczyński,  inspektor ds. zarządzania kryzysowego w Gminie Sulejów Włodzimierz Kapiec i kierownicy wszystkich referatów UM.

Na spotkaniu podjęto decyzje o zamknięciu, z dn. 12.03.2020, Miejskiej Biblioteki Publicznej i jej filii do odwołania, oraz ograniczeniu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia wyłącznie obsługi medialnej gminy, którą MOK ma zapisaną w swoim statucie. Podjęto decyzję o ograniczeniu wizyt petentów w Urzędzie Miejskim w Sulejowie. Osobiście można załatwiać wyłącznie sprawy pilne pod warunkiem wcześniejszego umówienia się telefonicznie bądź mailowo. Przed budynkiem Urzędu Miejskiego ustawiono skrzynkę, w której można składać dokumenty bez konieczności kontaktu z urzędnikami. Wpłaty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Z Urzędem Miejskim można się kontaktować poprzez numer telefon 44 61 02 501, adres e-mail: um.sulejow.pl  oraz sekretariat@sulejow.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie zwraca się z apelem do wszystkich swoich petentów, aby w miarę możliwości ograniczyli bezpośrednie wizyty w ośrodku.

Na swojej stronie internetowej jak i na stronie UM, MOPS zachęca do załatwiania spraw za pośrednictwem dostępnych usług np. Profilu Zaufanego, E Bankowości, ZUS PUE, Empatia lub telefonicznie pod numerami:

44 616 20 33 lub 44 616 22 44 oraz 517 013 662, 517 105 987.

Wypłaty świadczeń i zasiłków będą realizowane na podane przez petentów konta bankowe.

Poniżej przedstawiamy Zarządzenie NR 54/2020 Wojewody Łódzkiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa łódzkiego, oraz informację przekazaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Piotrkowie Tryb. dotyczącą utrzymania czystości i porządku w gminach.