Marka lokalna Dolina Pilicy
Zasady przyznawania znaku marki lokalnej Dolina Pilicy
Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjno – promocyjnym dotyczącym zasad przyznawania Znaku marki lokalnej Dolina Pilicy, które odbędzie się dnia 17 lipca 2019 r., o godzinie 14.00 w siedzibie Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu (Małecz 51, 97-217 Lubochnia).
Marka lokalna Dolina Pilicy jest narzędziem promocji produktów i usług lokalnych związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru Doliny Pilicy. Znak marki lokalnej Dolina Pilicy może zostać przyznany każdemu producentowi, usługodawcy lub podmiotowi posiadającemu ofertę turystyczno – edukacyjną wykorzystującą lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze w celu zrównoważonego rozwoju Doliny Pilicy angażującemu się w promocję Doliny Pilicy. Znak marki lokalnej Dolina Pilicy zostanie zgłoszony do opatentowania w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2019. Służył on będzie wyróżnieniu produktów i usług turystyczno-edukacyjnych zasługujących na pokazanie ze względu na ich unikalność. Wyróżnione znakiem produkty i usługi będą tworzyć różnorodną, bogatą i ciekawą ofertę turystyczną i przyczynią się do budowania pozytywnego wizerunku Doliny Pilicy, jej renomy i rozpoznawalności w kraju i poza jego granicami.
Na spotkaniu szczegółowo omówione zostaną zasady przyznawania Znaku marki lokalnej Dolina Pilicy, przedstawiony zostanie Regulamin przyznawania Znaku marki lokalnej Doliny Pilicy, zasady działania Kapituły przyznawania Znaku oraz korzyści płynące z udziału w Programie Marka Lokalna Dolina Pilicy.
Marką lokalną Dolina Pilicy oznaczane będą produkty charakteryzujące się wysoką jakością, gwarancją pochodzenia i przyjaznością dla środowiska. Rolą marki lokalnej Dolina Pilicy jest udzielanie rekomendacji dla produktów nią znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i regionem Doliny Pilicy.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne i instytucje, ale także osoby prywatne (w tym osoby z grup defaworyzowanych), które chcą włączyć się w system wspólnej promocji i sprzedaży produktów i usług związanych z Doliną Pilicy.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 14 lipca 2019 r. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Załączniki:

Agenda Marka lokalna Dolina Pilicy_17.07.2019

Formularz zgłoszeniowy Marka Lokalna Dolina Pilicy

Zaproszenie na Marka Lokalna Dolina Pilicy