Niebezpiecznie wysoki stan wód w rzekach przepływających przez Gminę Sulejów, podtopienia oraz przekroczone stany ostrzegawcze i stan alarmowy na rzece Luciąży były powodem spotkania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do jakiego doszło w Urzędzie Miejskim w Sulejowie 23 lutego br.. Spotkaniu przewodniczyła zastępca Burmistrza Sulejowa Dorota Jankowska a wzięli w nim udział członkowie GZZK w Sulejowie czyli: MZK, MOPS, Komendant Komisariatu Policji i Komendant ZOMG Związku OSP RP w Sulejowie oraz pracownicy Referatów UM wykonujący w zakresach swoich obowiązków czynności związane z zaistniałą sytuacją. Na spotkaniu przeanalizowano stan przygotowania poszczególnych służb w związku z wysokim poziomem wód i dużym ryzykiem wystąpienia powodzi. Omówiono również obecną sytuację w najbardziej newralgicznych miejscach na hydrologicznej mapie gminy, a Komendant ZOMG Związku OSP w Sulejowie Janusz Błaszczyński zlecił podległym jednostkom OSP monitoring zagrożonych terenów.