Zaproszenie

Informujemy, że w dniu 17 października o godz. 16.00 w Sali USC Urzędu Miejskiego w Sulejowie odbędzie się spotkanie dotyczące planowanych inwestycji : budowy ul. Dobra Woda i ul. Góra Strzelecka. Zapraszamy mieszkańców w/w ulic do udziału w spotkaniu i przekazania uwag co do planowanego przebiegu inwestycji. Na spotkaniu obecni będą oddelegowani do prowadzenia inwestycji pracownicy UM.