W dniu 4 września na skrzyżowaniu DK 12 i drogi powiatowej Przygłów-Koło, w miejscowości Przygłów doszło do tragicznego wypadku , w którym zginęły 2 osoby. Stale rosnące natężenie ruchu spowodowało, że  przepustowość tej drogi już się skończyła a skrzyżowania takie jak to w Przygłowie jest bardzo niebezpieczne. Nie ma mowy o płynnym ruchu przez większą część doby. Na terenie gminy Sulejów w ciągu DK12 znajdują się dwa mosty bez możliwości alternatywnego objazdu. W mieście łączą się 2 drogi krajowe Cały ruch z obydwu dróg jest kierowany w stronę wąskiego gardła jakim jest jednojezdniowy odcinek drogi Sulejów – Piotrków. Otwarcie drogi S8 w roku 2016 spowodowało , że kolejny strumień pojazdów został skierowany w stronę Sulejowa. Piesi nie mają szans w połączeniu z ogromną masą tirów. Przy wyłączonej sygnalizacji właściwie są bezbronni. Najmniejsze zakłócenie w ruchu powoduje korkowanie okolicznych miejscowości w tym Piotrkowa. Hałas i zrzut spalin wyklucza rozwój naszej gminy jako gminy turystycznej.

7 września 2016 r. w USC w Urzędzie Miejskim w Sulejowie odbyło się spotkanie w sprawie dramatycznej sytuacji jaka ma miejsce na drodze krajowej nr 12 między Piotrkowem Tryb. a Sulejowem. Na zaproszenie Z-cy Burmistrza Sulejowa Pani Doroty Jankowskiej w spotkaniu udział wzięli: Poseł na Sejm RP Pani Anna Milczanowska, Komendant Komisariatu Policji w Sulejowie Pan Bogdan Ociepa, Z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. Pan Krzysztof Skrobek, przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi Pan Bartłomiej Krajewski, przedstawiciel Regionu Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Tryb. Pan Włodzimierz Ciemieniewski, przedstawiciele GDDKiA Rejonu Opoczno Pani Jolanta Kowalska oraz Pan Janusz Ściebior, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. Pan Zbigniew Starosta, Koordynator BRD w  Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb. Pani Agata Wojtania, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departamentu Infrastruktury Pani Ewa Jóźwik, pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulejowie: p.o. Kierownika Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Pan Jarosław Miller oraz Inspektor ds. obronnych i informacji niejawnych Pani Halina Kowalska.

Zastępca Burmistrza Sulejowa Dorota Jankowska witając przybyłych gości szczegółowo opisała temat spotkania, dotyczący szerokiego wachlarza zagrożeń dla mieszkańców Gminy Sulejów wynikających z bardzo dużego natężenia ruchu na drodze krajowej nr 12. Podkreśliła również, że celem tego spotkania jest wypracowanie takich działań i decyzji, które zapewnią zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Sulejów. Pani Burmistrz pokazała w formie prezentacji multimedialnej, wykorzystując liczne zdjęcia i filmy, jak wygląda aktualna sytuacja na drodze krajowej nr 12 w Gminie i Mieście Sulejów. Zaprezentowane materiały jednoznacznie pokazały jak bardzo zakorkowany jest ten fragment DK 12 i jak olbrzymie zagrożenie dla mieszkańców niesie ze sobą ogromny ruch na tej drodze. Następnie Pani Burmistrz przedstawiła szokujący raport generalnego ogólnopolskiego badania ruchu z 2015r., w którym wyliczono, że na drodze Piotrków Tryb. – Przygłów porusza się dziennie 20.733 pojazdów, a na odcinku Przygłów – Sulejów 18.783. Są to dane porównywalne z największymi węzłami na autostradach w aglomeracji śląskiej i dolno-śląskiej. Kluczowe potrzeby to:

– budowa drogi S12, która będzie bardzo dobrą alternatywą dla obecnej sytuacji i dobrym łącznikiem z Ukrainą. Droga S12 jest kluczowa dla rozwoju tego regionu. Urząd Miejski w Sulejowie z całą mocą zabiega o to, aby trasa S12 powstała, aby bezpieczeństwo mieszkańców uległo znacznej poprawie ale na ten moment musimy szukać innych rozwiązań, które będą w stanie poprawić bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu.

– zmiana regulacji sygnalizacji świetlnej w Przygłowie i w Uszczynie,

– poprawienie przepustowości poprzez odpowiednie kierowanie ruchem, mając również na uwadze bezpieczeństwo pieszych,

– lokalizacja zatok autobusowych (Polanka, Murowaniec),

– reorganizacja ruchu tirów w skali województwa łódzkiego,

– wsparcie finansowe niezbędne przy prowadzeniu napraw rozjechanych dróg gminnych.

Poseł na Sejm RP Pani Anna Milczanowska poinformowała, iż rozmawiała z Dyrektorem GDDKiA w Łodzi Panem Maciejem Tomaszewskim o trasie S12, która ma być również częściową obwodnicą Sulejowa. Poprosiła o szczegóły dotyczące wariantów W8 i W6 przebiegu drogi S12 w Gminie Sulejów, które doprowadziły do poważnego konfliktu między mieszkańcami zagrożonych wyburzeniem dzielnic a RDOŚ w Łodzi.

Mieszkańcy oprotestowali wariant W6 rekomendowany przez RDOŚ i GDDKiA w Łodzi , gdyż wiązało się to z wyburzeniem nieruchomości i znacznie większym zagrożeniem dla miasta. Układ sinusoidy wariantu W6 to również wydłużenie trasy, wprowadzenie ograniczeń prędkości, które nie zawsze będą przestrzegane, więcej zużytego paliwa a co za tym idzie większe zanieczyszczenie środowiska. Pani Burmistrz zauważyła, że decyzje podejmowane przez RDOŚ nie były konsultowane z mieszkańcami. Wytyczenie wariantu W6 odbyło się na mapie a nie w terenie, przy udziale mieszkańców, których ten wariant bezpośrednio dotyczy. Wyburzonych ma zostać w sumie 30 budynków w Sulejowie i na pograniczu Sulejowa i Włodzimierzowa (ul. Podwłodzimierzów).

Kierownik GDDKiA Rejon w Opocznie Pani Jolanta Kowalska zauważyła, że od 1 lipca, kiedy został dopuszczony do ruchu kolejny odcinek autostrady A1, widać wyraźnie jeszcze większe natężenie ruchu na DK12, gdyż pojazdy jadące na A1 od strony Kielc, wybierają właśnie tę trasę.

Jak zwiększyć przepustowość?

             światła (wydłużenie cyklu),

             częste sterowanie ręczne przez policjantów,

             zorganizowanie zatok autobusowych (Polanka, Murowaniec),

             reorganizacja przejść dla pieszych (ul. Szkolna i ul. Staropiotrkowska w Sulejowie),

             położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Poniatowie o długości ok. 800m, dla lepszej organizacji ruchu lokalnego

             skrzyżowanie w Uszczynie ( wyodrębnienie oddzielnych pasów do lewoskrętu).

Dla poprawy bezpieczeństwa w samym Sulejowie na ulicy Opoczyńskiej i Koneckiej powinny zostać zainstalowane fotoradary. UM w Sulejowie w ubiegłym roku wystąpił do Inspekcji Transportu Drogowego o zamontowanie fotoradarów, ale to prośba nie spotkała się z aprobatą gdyż lista urządzeń rejestrujących jest już zamknięta. Dopiero przy ewentualnej aktualizacji listy ta prośba zostanie rozpatrzona. Odmówiono, też powieszenia nad przejściem sygnalizatorów ostrzegawczych, pulsujących oraz znaków D6. Pani Poseł Anna Milczanowska poinformowała, że jako członek Komisji Infrastruktury zajmie się problemem korków na DK12 w Gminie Sulejów. Prosiła również o przekazanie podziękowań Burmistrzowi Wojciechowi Ostrowskiemu za dofinansowanie patroli policyjnych, tzw. patroli ponadnormatywnych.

  • dsc_0007
  • dsc_0013
  • dsc_0011
  • dsc_0006
  • dsc_0019
  • dsc_0026
  • dsc_0016
  • dsc_0003
  • dsc_0027