W dniu 1 sierpnia 2017 roku z-ca burmistrza Sulejowa Dorota Jankowska spotkała się z Wiceministrem Sportu i Turystyki Jarosławem Stawiarskim, w sprawie przeznaczenia środków finansowych Ministerstwa na budowę sali gimnastycznej w Witowie. Spotkanie odbyło się w obecności Posła na Sejm RP Grzegorza Wojciechowskiego. Omówiono szczegółowo sytuację związaną z oceną wniosku Gminy w programie dotyczącym finansowania infrastruktury sportowej, jak również przedstawiono argumenty pozwalające uszczegółowić wniosek i wskazać na potrzebę realizacji tej inwestycji. Argumenty zostały przyjęte ze zrozumieniem a dalsze prace prowadzone będą w Departamencie Infrastruktury Sportowej. Zaangażowanie mieszkańców wyrażone w skierowanej do Pana Posła Wojciechowskiego prośbie o wsparcie, zostało należycie zaprezentowane, o co zadbał pan Poseł jak i p. wiceburmistrz. Na ostateczne decyzje trzeba będzie poczekać kilka tygodni.