5 kwietnia 2019 roku o godzinie 17-tej w sali OSP w Sulejowie, odbędzie się spotkanie z Posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorzem Lorkiem oraz Wiecemarszałkiem Województwa Łódzkiego Grzegorzem Wojciechowskim.