Przed Świętami Bożego Narodzenia w Urzędzie Miejskim w Sulejowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulic Leśnej i Podwłodzimierzów, na którym omawiane były sprawy związane z rozbudową ww. ulic.

Na spotkaniu przedstawiono projekt zagospodarowania terenu wraz z przebiegiem przedmiotowych ulic. Autorem opracowania jest p. Grzegorz Rudzki.

Po otrzymaniu decyzji i zabezpieczeniu odpowiednich środków Gmina przystąpi do realizacji tych zadań.

Terminy opracowania dokumentacji wraz z pozwoleniem prawomocnej decyzji ZRID kształtują się następująco: 28.04.17r – dla ul. Leśnej oraz 30.09.17r w przypadku ul. Podwłodzimierzów.

 

PROJEKT ROZBUDOWY UL. LEŚNEJ W SULEJOWIE