W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, 7 września 2017 roku, odbyło się spotkanie wiceministra, podsekretarza stanu, odpowiedzialnego za autostrady, drogi, transport drogowy i transport lotniczy, Jerzego Szmita z posłem na Sejm RP Grzegorzem Wojciechowskim, Zastępcą Burmistrza Sulejowa Dorotą Jankowską oraz radnym Rady Miejskiej w Sulejowie Grzegorzem Królikiem. Spotkanie było pokłosiem wizyty Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza na obchodach 78 rocznicy bombardowania Sulejowa i kontynuacją polityki nakreślonej na naradzie, która odbyła się 4 września z udziałem ministra, a dotyczącej sytuacji na drodze krajowej nr 12 na odcinku Piotrków – Sulejów. Na spotkaniu ustalono, że nadal budowa drogi Rokszyce – Jaksonek jest traktowana jako priorytet w kontekście budowy obwodnicy nie tylko Sulejowa ale i całej gminy. O szczegółach tej rozmowy jak również o ostatecznych ustaleniach będziemy informować po kolejnym spotkaniu, które wkrótce ma się odbyć.