w zakładce Urząd Miejski / Rada Miejska / Informacje zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem radnego Sebastiana Gaika. Jest to nowa jakość w pracy rady, jeżeli będzie jej kontynuacja sukcesywnie zostaną prezentowane sprawozdania wszystkich radnych

http://sulejow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=272&strona=1&sub=11&subsub=271