W ostatnią sobotę 17 października Stowarzyszenie WITUŚ zrealizowało akcję sprzątania parku w Witowie-Kolonii. Wykoszono liczne chwasty i samosiejki klonów. Zebranymi śmieciami zapełniono cały kontener. Teren parku uporządkowano. W akcji sprzątania brali licznie udział mieszkańcy sołectwa oraz członkowie Stowarzyszenia WITUŚ. Za zaangażowany czas, siły i sprzęt serdecznie dziękujemy.

park_22_10_2015_4

park_22_10_2015_3

park_22_10_2015_2

park_22_10_2015_1