Stawki podatku na 2016 rok uchwalone przez Radę Miejską w Sulejowie Uchwałą Nr XVIII/151/2015 z dnia 22grudnia 2015r.

 

dla porównania stawki na 2015 rok