Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków:
od dnia 30.06.2017 r. do dnia 14.07.2017r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00)

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017/G
Zakres tematyczny operacji
:

  • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

http://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=719

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017/G

Zakres tematyczny operacji:

  • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

http://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=720

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017

Zakres tematyczny operacji:

  • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

http://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=718

 

 

  • Logo_Dolina