Ponad 400 tysięcy złotych na organizację imprez lokalnych czy zakup np. strojów i instrumentów zarezerwowano w ramach kolejnych naborów, przygotowanych przez członków Stowarzyszenia Dolina Pilicy.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2020/G
Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informują o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków:
od dnia 16.11.2020 r. do dnia 07.12.2020 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy, ul. św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystywaniem rozwiązań innowacyjnych.


Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
– wyposażenie, doposażenie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych w stroje, sprzęt, instrumenty itp.

Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego: 146 458,00 zł

Ramy czasowe realizacji zadań: Granty wybrane do finansowania, na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować (złożyć wniosek o rozliczenie grantu) do 30.06.2022 r.

Wartość kwoty grantu: 5 tys. – 50 tys. zł (w tym koszty niekwalifikowalne).

Pomoc ma formę refudacji 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez grantobiorcę (możliwość zaliczkowania w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych)

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2020/G
Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informują o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków:
od dnia 16.11.2020 r. do dnia 07.12.2020 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy, ul. św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Zakres tematyczny operacji:Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.


Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
– Zorganizowanie imprez lokalnych.

Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego: 284 995,00 zł.

Ramy czasowe realizacji zadań: Granty wybrane do finansowania, na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować (złożyć wniosek o rozliczenie grantu) do 30.08.2022 r.

Wartość kwoty grantu: 5 tys. – 50 tys. zł (w tym koszty niekwalifikowalne).

Pomoc ma formę refudacji 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez grantobiorcę (możliwość zaliczkowania w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych). 

Szczegółowe informacje na temat naborów można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia, pod adresem: www.dolina.pilicy.pl.