W dniu Świętego Floriana patrona ludzi straży pożarnej przekazujemy wszystkim strażakom podziękowania za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie oraz za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom – w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Życzymy spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności osobistej, zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych oraz niezłomnej wiary w lepszą przyszłość. Niech pomyślność towarzyszy Wam każdego dnia.

 

                                                                                     Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski

                                                                                     oraz

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie

                                                                                      Adam Stobiecki

                                                                                        wraz z radnymi