W tym roku druhowie z sulejowskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej będą mogli korzystać ze średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, jego zakup będzie możliwy dzięki dotacjom m.in. z budżetu gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W miniony piątek druh Tomasz Krasoń, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejowie odebrał od wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego promesę na zakup nowego auta.

Dotacje z poszczególnych źródeł wynoszą:

– środki własne i samorządowe: 210 tys. zł,

– dotacja budżetowa ze środków KSRG: 170 tys. zł,

– środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW: 230 tys. zł,

–  środki finansowe przekazane przez zakłady ubezpieczeń: 150 tys. zł.

Dofinansowanie należy wykorzystać do 20 grudnia 2020 roku.