6 stycznia 2017 roku rozpoczął swoją działalność Żłobek Samorządowy w Sulejowie. Pozyskane środki zewnętrzne pomogły w stworzeniu placówki dla 37 dzieci w podziale na dwie grupy wiekowe (I grupa – 17 dzieci, II grupa – 20 dzieci). W tym krótkim czasie z usług żłobka skorzystało ponad 70 rodzin. Udało się stworzyć miejsce, w którym wykwalifikowana kadra dba o bezpieczeństwo, wychowanie i rozwój dzieci, w którym wprost tętni życiem i pomysłami. Placówka zapewnia dzieciom liczne zajęcia, np. metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,  logopedyczne, muzykoterapię, bajkoterapię. Żłobek Samorządowy w Sulejowie oferuje również nieodpłatną pomoc i konsultacje w zakresie poradnictwa położniczego i pedagogicznego oraz prowadzi liczne warsztaty i spotkania dla mieszkańców gminy Sulejów i sympatyków żłobka.

  • zlobek1
  • zlobek2
  • dav