Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym.
Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach.
Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach.