ZAPRASZAMY NA ŚWIĄTECZNY INDYWIDUALNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

WŁODZIMIERZÓW 22.12.2017r.

 

Regulamin Turnieju

 

  1. CEL

– popularyzacja tenisa stołowego, wśród młodzieży szkolnej,

– wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników Gminy Sulejów.

  1. ORGANIZATOR

– Klub Sportowy LUKS ,, Start” Przygłów,

– Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie.

  1. TERMIN I MIEJSCE

22.12.2017r. – Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie,

Do godz. 16:30 – przyjazd i zgłaszanie zawodników, losowanie,

Godz. 16:50 – rozpoczęcie rywalizacji.

  1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK

Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZTS, na 6 stołach. Ostateczny system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych osób i zostanie ustalony w dniu turnieju.

  1. UCZESTNICTWO

W turnieju prawo startu mają dzieci, młodzież, dziewczęta, chłopcy z Gminy Sulejów .

Obowiązkowe jest posiadanie zgody od rodziców/opiekunów prawnych o możliwości uczestnictwa w zawodach i stanie zdrowia.

  1. KATEGORIE WIEKOWE

-rocznik 2002 – 2004,

– rocznik 2005 – 2007,

– rocznik 2008 i młodsi.

  1. NAGRODY

Za zajęcia miejsc I – III w końcowej klasyfikacji, poszczególnych kategorii – puchar oraz dyplom.

  1. ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne i nagród pokrywa organizator, koszty przejazdu i diet jednostki delegujące.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione przez uczestników podczas trwania Turnieju.

Wszystkie sprawy sporne oraz nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator Turnieju.

ORGANIZATOR

LUKS Start Przygłów