W dniu 16 października 2015 roku społeczność Szkoły Podstawowej im. Jan Pawła II w Witowie świętowała Dzień Patrona. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Stobiecki, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Wychowania, Oświaty, Kultury i Sportu Rafał Fogiel, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Jan Ratajczyk, ks. Wikariusz Damian Szczepanik, emerytowani pracownicy Szkoły: panie Urszula Banach, Marianna Gębarowska i Jadwiga Tręda oraz pan Arkadiusz Winiarski. Byli oczywiście także nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

Święto Szkoły rozpoczęto mszą św. w Sanktuarium Maryjnym Matki Bożej Zwiastowania w Witowie, którą odprawił ks. Damian Szczepanik. Następnie odbyła się uroczysta akademia, którą przygotowali pierwszoklasiści z wychowawczynią, panią Agnieszką Dudek. Maluchy wspierali koledzy i koleżanki z klasy IV. Uczniowie zaprezentowali krótkie przedstawienie, w którym udowodnili, że są gotowi do tego, aby stać się pełnoprawnymi uczniami SP Witów. Wykazali się wiedzą o Polsce, o Patronie Szkoły oraz o literkach i cyferkach. Zaprezentowali także umiejętności wokalne i taneczne. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów przez panią Dyrektor Hannę Kopeć, w ten sposób zostali oficjalnie włączeni do społeczności szkolnej.

Na koniec uroczystości Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Stobiecki złożył nauczycielom życzenia z okazji DEN, a pierwszoklasistom życzył pomyślności w nauce. Kilka słów do uczniów oraz pracowników Szkoły skierował także Radny Rafał Fogiel. Oprócz życzeń Radny Jan Ratajczyk przekazał pierwszoklasistom słodkie upominki.

Po części oficjalnej Rada Rodziców zaprosiła gości i pracowników Szkoły na słodki poczęstunek.